Videokursus: Sig NEJ og sæt grænser – på en anerkendende måde

1.999,00 DKK

Et videokursus, som du kan tage sammen med din personalegruppe, dine idrætstræner-kolleger, din mødregruppe, med-forælder, med-bedsteforælder – eller en hvilken somhelst anden sammenhæng, du indgår i. Eller bare for og med dig selv. Kurset er særligt rettet mod kommunikationen med børn og unge.

Du får 2 videoer (mp4), hver med en tilhørende øvelse (PDF) samt en PDF fil med alle de slides, der indgår i video-præsentationerne. Ialt ca. 3 timers kursus-stof inkl. refleksion og dialog.

Kategori:

Beskrivelse

I dette kursus stiller vi skarpt på, hvordan vi siger NEJ og sætter grænser på en anerkendende måde. Et område, som har haft en tendens til at være overset i de senere år, hvor anerkendelse har fyldt så meget. Der er kommet en form for “berøringsangst” over for det at sige NEJ og sætte grænser over for børn – både hos forældre og pædagogisk personale. Fordi vi på en måde er blevet bange for, at vi ikke er anerkendende, når vi gør det.

I dette kursus ser vi på, hvorfor det ikke bare er i orden, men derimod afgørende for både børn og voksne, at de voksne er i stand til at fremstå tydeligt og autentisk med sunde og klare grænser.  Vi ser på, hvordan grænsesætning betyder, at vi som voksne skaber større tryghed omkring os og på, hvordan vi som rollemodeller viser børnene, at det er i orden at beskytte sine egne grænser og sine behov.

Og vi ser – ikke mindst – på, hvordan vi rent kommunikativt gør, så vores grænsesætning ikke bliver af den “gammeldags” slags med bebrejdelser og “forkertgørelse” af børnene, men at den derimod bliver empatisk og anerkendende. Så jeg både står ved mine egne behov, ønsker og værdier og bliver “hjemme i mig selv” når jeg siger nej og sætter grænser – og samtidig møder børnenes handlinger og følelsesmæssige reaktioner på mit NEJ med nysgerrighed og empati.

Kurset præsenterer således 2 forskellige former for anerkendende kommunikation:

  1. at tydeliggøre mine egne behov, ønsker og værdier, når jeg siger NEJ (video 1)
  2. at lytte med empati til barnets positive hensigt og følelsesmæssige reaktion (video 2)

– som deltagerne herefter arbejder med gennem de 2 tilhørende øvelser.

Kurset er designet til pædagogiske personalegrupper, frivillig-grupper, forældre, bedsteforældre, mødregrupper – kort sagt: alle, der omgås og kommunikerer med børn og unge.

OBS: Serien af videokurser på anerkendendekommunikation.dk er oprindeligt tænkt ind i en sammenhæng med bogen Anerkendende Kommunikation – med empatien som vejviser, hvor grundtankerne i anerkendende kommunikation foldes ud. Især vil læsning af kapitel 1, hvor den bagvedliggende filosofi og de 3 principper i anerkendende kommunikation præsenteres, være et frugtbart fundament for at arbejde med kurserne.

Men videokurserne kan også sagtens stå alene. Så om du vælger at supplere med bogen, er selvfølgelig helt op til dig og dine eventuelle med-kursister.