Konflikthåndtering – skab win-win-win-win

 

I dette foredrag om konflikthåndtering ser vi på:

  • hvad er konfliktens kerne?
  • hvordan afdækker vi konfliktens kerne ved hjælp af empatisk lytning?
  • hvordan finder vi win-win-løsninger, der imødekommer begge parters behov?

Dette foredrag om konflikthåndtering går et spadestik dybere end den gængse opfattelse af konflikthåndtering i dagligdagen. Vi ser på den empatiske tilgang til konflikter. Vi skærer ind til benet og afdækker selve konfliktens kerne. Og vi ser på, hvordan vi kan skabe win-win-løsninger ved netop at kende denne kerne.

De allerfleste ”uløselige” konflikter bunder i, at vi ikke forstår selve kernen i konflikten og dermed ikke har adgang til dens løsning. Når vi nærmer os konflikten med empati frem for analyse, får vi den nøgle, som kan låse op for den fastlåste situation.

Empatisk lytning er et meget konstruktivt redskab at bruge i processen med at afdække konfliktens kerne. Bruges bl.a. flittigt på Center for Konfliktløsning.

Kort fortalt går det ud på, at vi med empatien kommer bag om de modstridende holdninger og meninger. Konfliktens kerne ligger altid bag disse. Den består nemlig af de vigtige behov og ønsker, som parterne i konflikten forsøger at beskytte eller forsvare gennem sine holdninger og meninger.

Når vi ved hjælp af empatisk lytning får afdækket de behov og ønsker, som parterne beskytter, bliver det muligt at lede efter win-win-løsninger, der tilgodeser begge.

Ægte win-win-løsninger vil sprede positive ringe i vandet og vokse sig større til win-win-win-win-løsninger hvor både de 2 stridende parter (f.eks. 2 kolleger), resten af gruppen (f.eks. personalegruppen) og den store helhed (f.eks. hele arbejdspladsen) vil drage fordel af den konstruktive løsning på konflikten. 

 

Det praktiske vedr. foredrag om konflikthåndtering:

Varighed: 2 timer inkl. dialog

Målgrupper: Foredraget er velegnet til alle grupper af voksne. Personalegrupper, forældregrupper, ledergrupper og interessegrupper. Vinklen i foredraget kan tilpasses, så den passer til tilhørergruppen. Ex. konflikter mellem voksen-barn, barn-barn, voksen-voksen.

Pris: 7.000 kr. ekskl. moms. Ved kørsel over 50 km hver vej beregnes kilometerpenge.

 

Overvejer du et foredrag om konflikthåndtering

KONTAKT mig for en uforpligtende snak

 

 

Vil du læse mere om konflikthåndtering?

Kursus i Konflikthåndtering

Empatisk konfliktmediering

Konflikthåndtering med empatisk lytning