Om Empatisk Kommunikation

 

Hvad er Empatisk Kommunikation

Empatisk kommunikation kaldes også IkkeVoldelig Kommunikation (IVK) eller Girafsprog. Det er en kommunikationsmåde, der er udviklet af den amerikanske psykolog Marshall Rosenberg.

Marshall Rosenbergs udgangspunkt for at udvikle denne kommunikationsform var oprindeligt, at meget af den kommunikation, der foregår mellem mennesker er med til at skabe afstand. Vi er for meget i vores hoveder og vurderer, analyserer og dømmer både os selv og hinanden. Dette blokerer for vore evne til at skabe ægte menneskelig kontakt og vores evne til at sanse og mærke, hvad der er på spil.

Hensigten med Empatisk Kommunikation er altså at skabe kontakt til den, jeg kommunikerer med. Det centrale er, hvordan vi og de andre har det og hvad vi har brug for, frem for hvad vi tænker, mener og synes om hinanden. Vi er fokuserede på konkrete handlemuligheder, og hvordan vi kan bringe vores samspil i en positiv og løsningsorienteret retning.

Man kan øve sig i at kommunikere empatisk både med sig selv og med andre.

For at skabe en ægte og ærlig kontakt til andre, er jeg nødt til at have en god kontakt med mig selv. Derfor er det altid en god ide at starte med at flytte hjem i mig selv og træne min evne til selvempati – altså at sanse og mærke hvilke følelser og behov, der er på spil i mig selv i de kommunikations-situationer, jeg indgår i.

Fra dette ståsted kan jeg så vende empatien udad mod de andre, så vi kan finde måder at være sammen på, som tager hensyn til alle parters følelser og behov.

 

At udtrykke sig med empati

Når jeg udtrykker mig empatisk, er det muligt at være ærlig og autentisk uden at såre, bebrejde eller dømme andre mennesker. De ord, der kommer ud af munden på mig, handler primært om mig selv. Det er ægte jeg-budskaber, hvor jeg bliver tydelig for omverdenen med mine værdier, behov og ønsker. Det betyder, at andre kan være trygge ved at være sammen med mig, fordi jeg ikke lægger skjul på, hvem jeg er og hvad jeg står for.

En forudsætning for, at jeg kan udtrykke mig empatisk er, som oven for nævnt, at jeg er i kontakt med mine egne følelser og behov – dvs. at jeg har empatisk kontakt med mig selv. På den måde er den empatiske kommunikation med til at øge kendskabet til mig selv og fremme en personlig udvikling. Herfra udspringer min evne til at være empatisk over for andre. Hvis vi ikke kan forstå og rumme os selv, kan vi heller ikke forstå og rumme andre.

 

At lytte med empati

Samtidig med at jeg er empatisk over for mig selv, er jeg nysgerrig efter, hvem andre mennesker er. Jeg interesserer mig for, hvad de har brug for, hvad de ønsker og hvad de står for. Jeg ved, at andre ikke nødvendigvis er som mig og at de ikke oplever og reagerer på samme måde som mig, selv om vi er i den samme virkelighed. Derfor lytter jeg med empati for at blive klogere, og dermed kunne handle konstruktivt.

Selv om der kommer anklager og bebrejdelser ud af munden på den anden, ved jeg, at det dækker over umødte behov og ønsker. Når jeg lytter empatisk, har jeg fokus på disse behov og ønsker frem for på anklagerne og bebrejdelserne. Det betyder, at jeg ikke ”går i kamp” med den anden, men har mit fokus på konstruktive handlemuligheder, hvor alle får deres behov og ønsker opfyldt.

 

Den Ikkevoldelige Kommunikationsmodel

For at hjælpe os med at efterleve de empatiske og ikkevoldelige principper, har Marshall Rosenberg udviklet en 4-trins kommunikations-model (IVK-modellen). Den hjælper os bl.a. med:

  • at tage udgangspunkt i konkrete handlinger, når vi taler med hinanden, i stedet for ukonkrete fortolkninger
  • at fortælle hinanden, hvilke følelser og behov, de konkrete handlinger berører i os selv
  • at interessere os empatisk for, hvilke følelser og behov, de konkrete handlinger berører i den anden
  • at lede efter konkrete handlemuligheder, der vil kunne imødekomme vores begges behov, ønsker og værdier – win-win-løsninger

 

I min bog Anerkendende Kommunikation – med empatien som vejviser, får du en grundig indføring i modellen og hvorfor den er bygget op, som den er. Og – ikke mindst – hvordan vi anvender den i vores konkrete og praktiske kommunikation med hinanden, så empatien og anerkendelsen af alle kan få lov at blomstre.

 

Skriv dig op til nyhedsbrevet, hvis du vil modtage løbende inspiration om Anerkendende Kommunikation – med empatien som vejviser.

 

Du kan også læse mine blogindlæg:

Empatisk Konfliktmediering –  som beskriver, hvordan du bruger IVK-modellen og den forståelse, der ligger bag, i konfliktmediering.

Tal mindre om dine følelser og mere om dine behov – som uddyber en væsentlig præmis i IVK-modellen, nemlig sammenhængen mellem følelser og behov.

 

Kontakt mig for en uforpligtende snak om, hvorvidt de empatiske principper er noget, du kan bruge i din hverdag.