Den svære forældresamtale

2.499,00 kr.

 

Her får du et kursus, der er udviklet til at hjælpe pædagogiske personalegrupper med at gennemføre den svære forældresamtale på en empatisk og anerkendende måde. Alle de redskaber, der præsenteres i kurset, lukker op for en dybere kontakt med forældrene.

I modul 1, den første video med 2 tilhørende øvelser, ser vi på, hvordan du kan udtrykke noget svært til forældrene gennem ægte jeg-budskaber. I modul 2, den anden video med 2 tilhørende øvelser, ser vi på, hvordan du kan lytte til forældrene med empati og stille empatiske spørgsmål.

Det samlede materiale i kurset giver stof til ca. 4 1/2 times kursus, som kan tages på en pædagogisk dag eller på 2 fyraftensmøder.

Se den uddybende beskrivelse af kurset herunder.

OBS: Når du køber mere end ét videokursus på samme tid, får du rabat. Se nærmere og find dine rabatkoder under menuen “priser” i øverste højre hjørne.

Beskrivelse

kl

Videokursus i Den svære Forældresamtale

I dette kursus stiller vi skarpt på den svære forældresamtale. Kursets 2 moduler har 2 forskellige perspektiver på kommunikationen. Begge har til formål at lukke op for en dybere kontakt med forældrene.

Modul1: Hvordan finpudser jeg det, der kommer ud af munden på mig selv, når jeg formidler noget svært til forældrene?

Modul 2: Hvordan finpudser jeg min evne til at lytte til forældrene og stille spørgsmål, der lukker op for kontakten?

Begge moduler er bygget op over en fire-trins kommunikationsmodel, som stammer fra Ikkevoldelig Kommunikation (IVK). Det er den kommunikationsform, der også kaldes Empatisk Kommunikation. Denne model bruger vi både til at finpudse vores evne til at udtrykke os og til at finpudse vores evne til at lytte. Så vores kommunikation alt i alt bevæger sig i en mere empatisk retning.  

kl

Modul 1

I modul 1 ser vi på, hvilke grundantagelser, der ligger bag et inddragende og anerkendende forældresamarbejde. Herefter ser vi på forskellen på at udtrykke mig fra hjernen og fra hjertet. Hvor kommunikation fra hjernen har det med at skabe afstand, mens kommunikation fra hjertet skaber kontakt.

Vi ser på, hvordan vi kan forstå vores følelsers budskaber til os, så de ikke ubevidst spænder ben for vores kommunikation. Og vi ser – ikke mindst – på sammenhængen mellem vores følelser og behov og hvordan de ligger til grund for vores vurderinger, analyser og fortolkninger.

Efter disse indledende grundforståelser gennemgår jeg IVK kommunikationsmodellens fire trin. Med eksempler på, hvordan den kan anvendes i den svære forældresamtale. Og hvordan den kan bruges som forberedelse til den svære forældresamtale, så min formidling af “noget svært” til forældrene, primært kommer ud som ægte jeg-budskaber.

Modulet munder ud i 2 øvelser, hvor deltagerne afprøver de præsenterede redskaber på situationer fra egen praksis.

kl

Modul 2

I modul 2 er hovedtemaet at lytte til forældrene med empatiske ører. Vi ser på de forskellige lyttemåder: vanelytning, faktuel lytning og empatisk lytning (Otto Scharmer). Herefter går vi til de konkrete måder, vi kan bruge de fire trin i IVK kommunikationsmodellen på, når vi praktiserer empatisk lytning.

Vi ser på den positive hensigt og den frustrerede drøm, som ligger bag enhver menneskelig adfærd, også den mere “problematiske” af slagsen. Og på, hvordan denne grundforståelse kan hjælpe os med at praktisere empatisk lytning over for de “problematiske” forældre og børn.

Herefter prøver deltagerne de præsenterede redskaber af på situationer fra egen praksis gennem de 2 øvelser, som hører til modul 2. Til sidst samles deltagerne igen omkring videoen til en kort opsamling på hele kurset.

kl

Hvordan bruger I dette videokursus i den svære forældresamtale?

Det samlede materiale i modul 1 og modul 2 giver stof til ca. 4 1/2 times kursus.

Dette omfang gør, at kurset er oplagt som indhold på en pædagogisk dag – eller på 2 fyraftensmøder med ca. 1 måned imellem. I ser videoerne sammen og laver de tilhørende øvelser. Til sidst – og/eller undervejs – reflekterer I i fællesskab over de præsenterede redskaber og hvordan de kan gøre en forskel i jeres dagligdag.

———————-

OBS: Når du køber mere end ét videokursus på samme tid, får du rabat. Se nærmere og find dine rabatkoder under menuen “priser” i øverste højre hjørne.

———————

Serien af videokurser er oprindeligt tænkt ind i en sammenhæng med bogen Anerkendende Kommunikation – med empatien som vejviser. Men videokurserne kan også sagtens stå alene. Så om du vælger at supplere med bogen, er selvfølgelig helt op til dig og dine med-kursister.