VIDEOKURSUS: Anerkendende kommunikation og samarbejde

2.999,00 kr.

 

Dette kursus er udviklet til at opkvalificere kommunikationen mellem kolleger i pædagogiske personalegrupper samt andre “varme hænder”. Kurset er det mest omfattende i serien af videokurser i anerkendende kommunikation.

Kurset består af 2 videoer á hhv 71 og 53 minutter, hver med 2 øvelser inkluderet. I alt 5 1/2 times kursusstof, inkl. øvelser og fælles refleksion.

Dette omfang gør kurset velegnet som indhold på en pædagogisk dag på 6-7 timer. Eller på 2 fyraftens-møder á 3 timer med en måneds tid imellem.

Hvis du køber mere end ét videokursus, vil jeg foreslå, at I starter med dette, da det indeholder det mest grundige oplæg om de 3 principper i anerkendende kommunikation, som er den røde tråd i alle kurserne.

Læs den uddybende beskrivelse af kurset herunder.

OBS: Når du køber mere end ét videokursus på samme tid, får du rabat. Se nærmere og find dine rabatkoder under menuen “priser” i øverste højre hjørne.

 

Beskrivelse

kl

Videokursus i anerkendende kommunikation og samarbejde

I dette kursus får I indsigt og konkrete redskaber til at inddrage mere anerkendende kommunikation og samarbejde i det daglige samvær i personalegruppen. Til stor gavn for både medarbejdernes trivsel samt for samspillet med børn/brugere og forældre/pårørende.

Vi stiller skarpt på de 3 principper i anerkendende kommunikation, som stammer fra min bog Anerkendende Kommunikation – med empatien som vejviser fra 2019.

De 3 principper er udviklet som en syntese mellem Appreciative Inquiry (AI) og Ikkevoldelig Kommunikation (IVK). AI er den mest fremherskende af de anerkendende tilgange. IVK kaldes også empatisk kommunikation, og er udviklet af den amerikanske psykolog Marshall Rosenberg. De 3 principper er:

  1. Jeg øger min opmærksomhed på det, der fungerer
  2. Jeg er tydelig og autentisk om det, der er vigtigt for mig (mine behov, ønsker, værdier og drømme)
  3. Jeg er nysgerrig og interesseret i det, der er vigtigt for andre (deres behov, ønsker, værdier og drømme)

 

Modul 1 

I video 1 starter vi med at kigge på de grundlæggende overbevisninger, der hhv fremmer og modarbejder anerkendende kommunikation og samarbejde. Herefter ser vi på forskellen på begreberne ros/værdsættelse/anerkendelse.

Derpå ser vi på, hvordan vores indre GPS fungerer og hvad det er for budskaber, vores følelser har til os. For hvis ikke forstår, hvad vores følelser vil fortælle os, er vi ikke i stand til at møde os selv og andre med empati og anerkendelse. For så vil de svære følelser styre os og spænde ben for vores evne til at være anerkendende i det kollegiale samarbejde. Uanset hvor gode intentioner, vi har.

Denne forståelse af følelserne som den indre GPS, der kommer som kærlige budbringere omkring vores vigtige behov, ønsker, værdier og drømme, ligger til grund for udviklingen af de 3 principper i anerkendende kommunikation. Som vi derefter gennemgår ét for ét, med eksempler fra samarbejds-situationer fra den daglige praksis.

Efter denne indføring i baggrunden for de 3 principper, ser vi på, hvordan princip 1 og 2 kan anvendes i kommunikationen mellem kolleger i en personalegruppe. Hvordan udtrykker jeg mig på en anerkendende måde? Både omkring det, jeg synes, fungerer godt – og om det, jeg synes, fungerer knap så godt? Vel at mærke på en tydelig og autentisk måde, hvor jeg ikke peger fingre ad andre?

Den konkrete anvendelse af princip 1 og 2 er også omdrejningspunktet for de 2 øvelser, der knytter sig til video 1. Her afprøver deltagerne de præsenterede redskaber i forhold til situationer fra egen dagligdag.

 

Modul 2

I video 2 ser vi på, hvordan jeg møder mine kolleger med empati og anerkendelse. Vi bygger videre på den grundforståelse, som er præsenteret i video 1. Vi kigger dybere ind i, hvordan princip 3 kan anvendes i det kollegiale samarbejde. Hvad vil det sige at lytte med empati og anerkendelse? Hvordan vi kan bruge denne måde at lytte på til at opnå en større forståelse af vores kollegers handlinger? Og hvordan kan vi være mere empatiske og anerkendende i vores måde at stille spørgsmål på?

De 2 øvelser i video 2 træner på hver deres måde den empatiske og anerkendende måde at lytte på.  De tager udgangspunkt i situationer fra dagligdagen med kolleger.

 

Hvordan bruger I dette videkursus i anerkendende kommunikation og samarbejde?

Det samlede materiale i modul 1 og 2 giver stof til 5 1/2 times kursus.

Dette omfang gør kurset oplagt som indhold på en pædagogisk dag á 6 timer – eller på 2 fyraftensmøder á 3 timer med ca. 1 måned imellem. I ser videoerne sammen og stopper for at reflektere over det præsenterede, når jeg foreslår det på videoen.

Til sidst laver I øvelserne, som jeg også guider på videoen, og samler i fællesskab op på, hvad I har fået ud af det og hvordan I kan bruge de præsenterede redskaber i jeres praksis.

OBS: Hvis du køber mere end et af mine videokurser, vil jeg anbefale, at I starter med dette kursus.  Det giver nemlig den mest dybdegående indføring i de 3 principper og i hele grundlaget for den anerkendende og empatiske kommunikation.

—————-

OBS: Når du køber mere end ét videokursus på samme tid, får du rabat. Se nærmere og find dine rabatkoder under menuen “priser” i øverste højre hjørne.

—————

Serien af videokurser er oprindeligt tænkt ind i en sammenhæng med bogen Anerkendende Kommunikation – med empatien som vejviser. Men videokurserne kan også sagtens stå alene. Så om du vælger at supplere med bogen, er selvfølgelig helt op til dig og dine med-kursister.