At sætte grænser på en anerkendende måde

Træning i at være en tydelig og autentisk voksen i arbejdet med børn

 

I dette kursus arbejder vi med, hvordan vi kan sætte grænser og sige NEJ på en anerkendende måde.

Det er både vigtigt og nødvndigt, at de voksne, der omgiver børn, er i stand til at fremstå tydelige og autentiske. Dels betyder det, at børnene bliver trygge og mindre grænsesøgende, fordi de klart kan mærke, hvor de har de voksne. Det medfører ro og en positiv stemning i gruppen. Og dels er det vigtigt, at vi som voksne lærer børnene, hvordan man beskytter sine egne grænser – vel at mærke uden at pege fingre og angribe og anklage andre.

I “gamle dage” var der en tendens til, at sætte grænser på en måde, der var præget af løftede pegefingre og skæld ud. Det medførte, at børnene ofte kom til at føle sig forkerte og “umulige”. Dette gjaldt især de børn, som det ofte var nødvendigt at sætte grænser over for, og som ofte havde en høj grad af “forkerthed” i sin egen selvopfattelse.

Da vi blev bevidste om, at den form for grænsesætning var uhensigtsmæssigt og ofte ødelæggende for børnenes selvværd, kom en periode, hvor vi stillede spørgsmålstegn ved, om det overhovedet var i orden og “tilladt” at sætte grænser over for børnene. Ikke mindst da den anerkendende tilgang gjorde sit indtog, blev det at sætte grænser og sige NEJ et område, som der ikke blev talt meget om – og ofte heller ikke praktiseret.

I dag er vi et sted, hvor de fleste af os er klar over, at det at sætte for få grænser heller ikke er til hverken børns eller voksnes bedste. Vi er klar til at tage grænsesætning til et nyt niveau. Et niveau, hvor vi som voksne øver os i at være autentiske med klare og tydelige grænser – vel at mærke uden de løftede pegefingre og de tilhørende bebrejdende du-budskaber.

Kort sagt: Vi er klar til at træne det at sætte grænser og sige NEJ – men vel og mærke på en anerkendende måde. Det er det, vi træner i dette kursus.

En forudsætning for at mestre den anerkendende grænsesætning er, at vi opnår en selvindsigt omkring vores egne følelser og behov. Så vi er i stand til at tage ansvar det, der er vores, i samspillet med barnet. Og dermed skelne mellem, hvad der er mit og hvad der er barnets.

 

I kurset arbejder vi bl.a. med følgende spørgsmål:

  • Hvordan holder jeg mig på egen banehalvdel og benytter mig af ægte jeg-budskaber, når jeg siger jeg NEJ og sætter grænser?
  • Hvordan kan jeg give empati til barnets følelser samtidig med, at jeg siger NEJ til det, det ønsker?
  • Hvordan respekterer jeg både mine egne ønsker og behov og barnets ønsker og behov?
  • Hvad skal der til for, at jeg kan være fleksibel og åben for at ændre mine NEJ’er, hvis det viser sig, at der er andre løsninger?

 

Arbejdsformen

Kurset vil forme sig som en vekselvirkning mellem:

  • oplæg om de kommunikations-principper, vi kan bruge til at sætte grænser og sige NEJ.
  • dialog i det fælles forum
  • gruppeøvelser, hvor deltagerne prøver de præsenterede redskaber af på konkrete situationer fra deres dagligdag.

 

Det praktiske

Det optimale er, at vi mødes mindst et par gange med 1-2 måneders mellemrum. Det kan være hele kursusdage á 6 timer eller fyraftensmøder á 3-4 timer. Mange vælger en model hvor vi skyder forløbet i gang med en hel kursusdag og laver opfølgning på et par fyraftensmøder.

Det vigtigste er dog, at det passer ind i jeres behov og ønsker, så vi vil altid aftale det konkrete forløb i hvert enkelt tilfælde.

Det er selvfølgelig også en mulighed, at flere personalegrupper går sammen i et kursusforløb. Ved meget store grupper vil jeg foreslå, at vi inddrager en ekstra underviser, så vi har mulighed for at komme rundt i grupperne, når der arbejdes med øvelser m.m.

 

Overvejer du et kursus i at sætte grænser på en anerkendende måde?

Kontakt mig så vi kan tage en uforpligtende snak om mulighederne

 

Vil du læse mere, så gå til min artikel:

Sig NEJ og sæt grænser – på en anerkendende måde

 

Du kan også kigge på: Foredrag om at sætte grænser og sige NEJ