Brug anerkendende kommunikation med børnene i dit liv

Foredrag om at bruge anerkendende kommunikation med børn.

Til forældre, bedsteforældre, pædagoger og lærere – og alle andre, der omgås børn.

 

Mange mennesker forveksler det at være anerkendende med at rose og udelukkende sige noget positivt til og om børnene. Men der er så meget mere i anerkendende kommunikation end ros og positive udsagn. Dette foredrag om anerkendende kommunikation med børn sætter spot på, hvordan vi egentlig gør, når vi som voksne ønsker at kommunikere anerkendende med de børn, vi er sammen med.

Forholdet voksen-barn er en følsom relation med en indbygget magtstruktur, hvor de voksne pr. definition er de stærke og dem, der bestemmer. Hvordan vi forvalter denne magtposition er afgørende for, om barnet opbygger et godt og solidt selvværd og en samværskompetence i forhold til andre mennesker – eller om vi ubevidst medvirker til en nedbrydning af barnets selvværd og selvfølelse.

Når jeg bruge anerkendende kommunikation med børn, er min kommunikation domineret af jeg-budskaber, hvor jeg som voksen tager ansvar for mine egne følelser og behov i samspillet. Hensigten er at skabe ægte kontakt og undgå de ofte bebrejdende du-budskaber, som skaber skyld hos barnet og afstand mellem voksen og barn.

Samtidig er min kommunikation præget af interesse og nysgerrighed i forhold til barnet. Jeg øver mig i at lytte med empati – og forsøger at sætte mig i barnets sted. Hvad er det, han forsøger at opnå med sin adfærd? Er det noget, jeg kan hjælpe ham til at opnå på en måde, som er til alles bedste? Og jeg anerkender frem for alt barnets følelser og behov og tager dem alvorligt – også selv om jeg siger ”nej” til det, barnet ønsker.

 

I dette foredrag om anerkendende kommunikation med børn kommer vi ind på:

  • Hvordan du giver positiv feedback til barnet hjemme fra din egen banehalvdel og gennem ægte jeg-budskaber.
  • Hvordan du sætter tydelige grænser gennem jeg-budskaber – så du undgår at anklage og bebrejde barnet.
  • Hvordan du siger NEJ på en måde, der respekterer både barnets og dine egne følelser og behov.
  • Hvordan du forbliver ”hjemme hos dig selv” i konfliktsituationer med barnet, så konflikten ikke eskalerer og barnet ikke føler sig skyldig og forkert?

Når vi voksne bruger anerkendende kommunikation med børn, styrkes både børns og voksnes selvværd, og kontakten mellem os bliver bedre. Det kan være en befrielse for de voksne at få redskaber til at give sig selv den plads, man har brug for, samtidig med at man giver barnet den plads, det har brug for. Alt for ofte tager de voksne deres egne behov mindre alvorligt end børnenes, og det kan ikke undgå at give frustration, utilfredshed og manglende overskud.

Det kan ligeledes være en stor befrielse for børnene, at de voksne begynder at fremstå som tydelige voksne med klare behov og grænser. Børn elsker, når de ikke er i tvivl om, hvor de har deres voksne – især når de samtidig oplever, at de voksne også magter at respektere børnenes behov og grænser.

Når vi opnår denne sunde balance mellem barnets og den voksnes behov, kan mange konflikter tages i opløbet eller løses uden magtesløshed og følelsen af at være forkert. Børnene lærer gennem de voksnes eksempel, at det er muligt at udtrykke, hvordan man har det uden at angribe eller bebrejde andre. Og de lærer, hvordan man lytter til andre med empati og respekt. Voksne der bruger anerkendende kommunikation med børn, vil således automatisk være gode rollemodeller, så også børnenes omgangsformer med hinanden påvirkes i en positiv retning.

 

Det praktiske vedr. anerkendende kommunikation med børn

 

Varighed:

2 timer, inkl. dialog.

Det er også muligt at lave en workshop på 3-4 timer eller en hel kursusdag med samme emne. Her vil der være tid til at afprøve de præsenterede kommunikations-redskaber i praksis, gennem forskellige øvelser.

 

Målgrupper:

Foredraget er velegnet til alle mennesker, der omgås børn. Forældre, bedsteforældre, pædagoger, lærere, idrætsledere, ungdomsledere m.fl.

 

Pris:

7.000 kr. ekskl. moms. Ved kørsel over 50 km hver vej beregnes kilometerpenge.

 

Overvejer du et foredrag om anerkendende kommunikation med børn?

KONTAKT mig så vi kan snakke om det

 

Vil du læse mere om forskellen på anerkendelse og ros?

Læs min artikel om emnet HER

 

Vil du læse om kunsten at sige NEJ – på en anerkendende måde?

Læs min artikel om emnet HER.