De 3 principper i anerkendende kommunikation

Foredraget præsenterer de 3 principper i anerkendende kommunikation. Vi kommer ind på, dels hvad anerkendelse egentlig er for en størrelse, dels hvad de 3 principper består af og hvordan vi praktiserer dem.

De 3 principper er udviklet på baggrund af min 25 års erfaring med at praktisere og dele de mange udfordringer, vi mennesker oplever, når vi kommunikerer med hinanden.

Min motivation for at udvikle principperne er, at jeg løbende er stødt på forskellige dilemmaer omkring anerkendelse, når jeg kommer rundt i landet og afholder kurser og foredrag. Dilemmaerne opstår primært pga de forenklinger – sågar misforståelser – der til en vis grad har ramt begrebet anerkendelse. 

De primære forenklinger og misforståelser, jeg oplever, er opfattelsen af:

 • at anerkendelse er det samme som at rose
 • at hvis jeg anerkender dig, er jeg nødt til at acceptere alt ved din adfærd (og at det derfor ikke er tilladt at sige nej og sætte grænser)
 • at en anerkendende tilgang betyder, at vi kun må tale om det positive (og at vi derfor fejer det, der forårsager mistrivsel og frustration ind under gulvtæppet)

Hvis du vil læse mere om mit syn på disse forenklinger og misforståelser, så gå til min blog: Har vi misforstået anerkendelse?

 

De 3 principper i anerkendende kommunikation

Jeg oplever, at de 3 ovenstående misforståelser har medført megen udmattelse og forvirring i rigtig mange dele af det pædagogiske praksisfelt (og i familier). Mine 3 principper er udviklet for at imødegå dette, og for at tilbyde en nytænkning af den anerkendende kommunikation, så anerkendelsen tilgodeser både dine og mine behov og grænser.

De 3 principper er:

 1. Jeg øger min opmærksomhed på det, der fungerer
 2. Jeg er autentisk og tydelig om det, der er vigtigt for mig
 3. Jeg er nysgerrig og interesseret i det, der er vigtigt for andre

Princip 1 er udtryk for den klassiske og mest anvendte anerkendende tilgang, nemlig at vi fokuserer på det, der fungerer.

Princip 2 og 3 er udtryk for nytænkningen og tilbyder redskaber, som sikrer en anerkendende og  ligeværdig balance mellem alle parter i samspillet. Samtidig giver princip 2 og 3 redskaber til også at tale om det, der er svært og som spænder ben for vores trivsel – men på en anerkendende og handleorienteret måde, som løfter sig langt op over almindeligt “brok”.

De 3 principper er udviklet gennem en kobling mellem principperne fra Ikkevoldelig Kommunikation (også kaldet empatisk kommunikation eller livsberigende kommunikation) og Appreciative Inquiry.

 

I foredraget kommer vi ind på følgende spørgsmål:

 • Hvordan praktiserer vi anerkendelse på en måde, som rækker ud over at rose og “kun” tale om det positive?
 • Hvilke redskaber kan vi bruge til at tale om både det, der fungerer godt og det, der fungerer knap så godt i dagligdagen?
 • Hvordan benytter jeg mig af ægte jeg-budskaber, så jeg bliver autentisk og tydelig om det, der er vigtigt for mig – uden at pege fingre og bebrejde andre (princip 2)?
 • Hvordan lytter jeg med empati og interesse til andre og det, der er vigtigt for dem (princip 3)?
 • Hvordan skaber vi win-.win-situationer, hvor alle parters behov, ønsker og værdier bliver anerkendt og imødekommet?

 

Læs evt. mere om de 3 principper her

 

Foredrag – 2 timer

De 3 principper i Anerkendende Kommunikation præsenteres, som beskrevet herover.

Pris: 7.000 kr. + moms og evt. kilometerpenge.

 

Fyraftensmøde/workshop – 3 timer

De 3 principper i Anerkendende Kommunikation præsenteres og deltagerne laver en lille øvelse i hvert af principperne.

Pris: 9.000 kr. + moms og evt. kilometerpenge.

 

Fyraftensmøde/workshop – 4 timer

De 3 principper i Anerkendende Kommunikation præsenteres og deltagerne laver en øvelse i hvert af principperne. Til sidst fælles refleksioner over, hvordan principperne kan anvendes i deltagernes konkrete dagligdag.

Pris: 11.000 kr. + moms og evt. kilometerpenge.

 

 

Kursusdag – (kan også fordeles over 2 fyraftensmøder)

De 3 principper i Anerkendende Kommunikation præsenteres og vi arbejder med øvelser i hvert af principperne.

Pris: 15.000 kr. + moms og evt. kilometerpenge.

 

Kursusforløb – 15 timer, f.eks. 1 hel kursusdag + 3 fyraftensmøder á 3 timer

De 3 principper i Anerkendende Kommunikation præsenteres og vi arbejder i dybden med øvelser i hvert af principperne. Reflekterer fra gang til gang over de anerkendende aspekter i hvert af principperne, samt over, hvad der glider let og hvad der er svært – og hvordan vi overkommer det svære.

Pris: 36.000 kr. + moms og evt. kilometerpenge (ved et forløb sparer du 6.000 kr. ift normalprisen).

 

Læs mere om de 3 principper i anerkendende kommunikation

Eller – endnu bedre:

 

Kontakt mig for en uforpligtende snak om mulighederne