Om Ianneia Meldgaard

Hvem er Ianneia Meldgaard?

Jeg er uddannet cand.mag. i kommunikation og musik fra Aalborg Universitet.

Indtil jeg blev selvstændig i 2007 havde jeg 20 års undervisningserfaring, bl.a. en årrække som lektor på Pædagogseminariet i Aalborg. På baggrund af denne ansættelse har mit primære fokus i min tid som selvstændig konsulent været de pædagogiske samt social- og sundhedsfaglige faggrupper.

Kort sagt: jeg brænder for at samarbejde med alle varme hjerter og hænder i Danmark. Så vi sammen kan finde ud af, hvordan vi bedst får anerkendelsen, empatien, glæden og trivslen til at blomstre i vores kommunikation med hinanden.

Ud over de nævnte har jeg samarbejdet med stort set alle typer af personalegrupper. Hvem og hvor kan du se nærmere om under Referencer

 

Min kerneydelse

Kerneydelsen i alt, hvad jeg tilbyder, er de 3 principper i anerkendende kommunikation.

Jeg har udviklet de 3 principper som en syntese mellem Ikkevoldelig Kommunikation og Appreciative Inquiry, den mest udbredte af de anerkendende tilgange. 

De 2 tilgange supplerer hinanden på fineste vis og tilsammen giver de os redskaber til at gøre vores kommunikation med hinanden mere empatisk og mere anerkendende.

Samtidig er det en kommunikationsform, som er meget handleorienteret, så vi altid har fokus på, hvilke konkrete handlinger, der vil bringe mere glæde og trivsel til alle parter. For de positive forandringer indtræder jo først, når vi handler på de nye indsigter, som vores kommunikation bibringer os.

Så de 3 principper lægger op til både at vi taler sammen på nye og mere anerkendende måder – og at vi sætter nye rutiner, vaner og samværsformer i gang, som beriger livet for alle parter.

Det gælder, uanset om vi snakker kommunikation med børn/unge/borgere, med kolleger eller med forældre/pårørende.

Den korte version af de 3 principper i anerkendende kommunikation er:

  1. Jeg øger min opmærksomhed på det, der fungerer 
  2. Jeg er autentisk og tydelig om det, der er vigtigt for mig
  3. Jeg er nysgerrig og interesseret i det, der er vigtigt for andre

 

Læs mere om de 3 principper i anerkendende kommunikation her.

 

Min faglige baggrund

I mit mangeårige arbejde inden for det pædagogiske felt, har jeg i særlig grad været inspireret af Jesper Juul og hans grundlæggende tro på børn (og voksne) som kompetente væsener, der har krav på respekt og anerkendelse fra andre.

Et livssyn, som svinger fuldstændig med mit.

Og som i øvrigt også svinger med livssynet hos et andet af mine faglige forbilleder,  nemlig ophavsmanden til IkkeVoldelig Kommunikation (IVK) Marshall Rosenberg, hvis kurser jeg fulgte fra 1995-2005, når han kom til Danmark. Mine møder med Marshall Rosenberg og hans kontakt-skabende og empatiske kommunikationsform har sat sig dybe og uudslettelige spor hos mig, både menneskeligt og fagligt.

Ressourcesynet har altid været et gennemgående træk i min undervisning i både kommunikation og musik. Min erfaring siger mig, at mennesker – og grupper af mennesker – fungerer og udvikler sig bedst ved at fokusere på det, der fungerer godt.

Derfor lå det også lige til højrebenet for mig, da den anerkendende tilgang rullede ind over os i 0’erne, bl.a. gennem metoden Appreciative Inqueiry (AI). En tilgang, der handler om at udforske og undersøge det, der fungerer godt for herigennem at opkvalificere det, der fungerer knap så godt. Jeg dykkede ned i denne tilgang og mødte bl.a. Peter Lang, én af pionererne inden for AI, hvilket også gjorde et uudsletteligt indtryk på mig, menneskeligt og fagligt.

I dag kombinerer jeg resssourcesynet, den ikkevoldelige og den anerkendende tilgang til kommunikation – hvilket altså har udmøntet sig i de 3 principper i anerkendende kommunikation.  Og i den kommunikationsform, jeg i dag kalder ANERKENDENDE KOMMUNIKATION – med empatien som vejviser. 

Jeg bliver aldrig træt af at dele livsberigende aspekter og metoder med andre mennesker, så livet bliver bedre, gladere og mere tilfredsstillende for alle. For at nå ud til endnu flere mennesker med budskaberne om empatiens og anerkendelsens gaver, har jeg skrevet min nye bog ANERKENDENDE KOMMUNIKATION – med empatien som vejviser, som udkommer januar 2019 på forlaget Frydenlund.

Skriv dig op til nyhedsbrevet, hvis du vil modtage løbende inspiration om Anerkendende Kommunikation – med empatien som vejviser.

Du er meget velkommen til at kontakte mig, hvis du ønsker at tage en snak om, hvorvidt det, jeg tilbyder, kunne være noget for dig og/eller din personalegruppe.

 

OBS:
Jeg hed oprindeligt Jane Meldgaard, men i august 2012 ændrede jeg mit fulde navn til Ianneia Livia Silke Meldgaard (fornavnet udtales: ja-nej-ja med tryk på 2. stavelse, men du er ikke den eneste, hvis du kommer til at udtale det forkert. I øvrigt er du velkommen til at kalde mig Jane, hvis det føles mere naturligt 🙂