Konfliktløsning med empatisk kommunikation

Hvorfor et kursus i konfliktløsning?

Et kursus i konfliktløsning med empatisk kommunikation kaster et nyt lys på dagligdagens konflikter – og ikke mindst deres løsning.

Mange menneskelige konflikter bunder i, at vi er uenige om, hvilke strategier og handlinger, der skal til, for at vi hver især kan få vores behov opfyldt. Ofte virker det som om, konflikterne er uløselige, fordi strategierne er meget forskellige og hver part holder på sin strategi.

Når vi forsøger os med konfliktløsning, interesserer vi os ofte alt for meget for fortiden (hvem gjorde hvad) eller fremtiden (hvad skal hvem gøre) i stedet for at være lige her og nu og finde ud af, hvilke behov og ønsker, der er på spil i de stridende parter.

At identificere parternes behov og ønsker gennem empatisk lytning er selve nøglen til at få konflikten løst til alles bedste. For konfliktens kerne udgøres nemlig af de behov og ønsker, som parterne hver især forsøger at beskytte eller forsvare.

 

Hvad går dette kursus i konfliktløsning ud på?

I dette kursus i konfliktløsning og -forebyggelse lærer I at bruge redskaberne fra Empatisk Kommunikation som konfliktløsningsværktøj. Empatisk Kommunikation er et meget konstruktivt redskab til konfliktløsning og bruges bl.a. på Center for Konfliktløsning.

Konfliktløsning med Empatisk Kommunikation betyder at vi:

 • Gennem empatisk lytning går bag om strategierne og finder ind til konfliktens kerne. Altså hvilke behov og ønsker hver part ønsker at få opfyldt gennem sin strategi.
 •  
 • Når konfliktens kerne er afdækket, checker vi, at parternes ønsker og behov er tydelige for dem selv og hinanden. Og at de hver især kan sætte ord på dem. Først når det er på plads, går vi videre.
 •  
 • Til sidst interesserer vi os for de konkrete løsningsmuligheder, der vil kunne imødekomme begge parters behov og ønsker. Vores søgen efter løsningsmuligheder vil altid stræbe efter win-win-løsninger. Altså løsninger, der imødekommer begge parters behov og ønsker.

 

Hvad er indholdet?

Et kursus i konfliktløsning kan enten have fokus på en generel forståelse af, hvordan vi forebygger og løser konflikter. Eller det kan handle mere specifikt om konflikter, f.eks. mellem:

 • børn og unge i skole og institution
 • kolleger i personalegruppen
 • personale og forældre/pårørende i skole og institution
 • ledelse og medarbejdere

 

Et kursus i konfliktløsning vil typisk forløbe i 3 faser:

Fase 1: Her kigger vi på den overordnede forståelse af, hvad konflikter er. Hvad er selve kernen i en konflikt, uanset type? Og hvorfor er det, at vi altid skal interessere os for parternes behov og ønsker, når vi oplever konflikter?

Fase 2: Her arbejder vi med empatisk lytning, hvilket vil sige, at vi lytter efter parternes behov uanset hvordan de udtrykkes. Vi øver os i at lytte ind bag angreb, bebrejdelser og anklager for at finde det uopfyldte behov – eller den frustrerede drøm – som er selve årsagen til konflikten.

Denne fase i konfliktløsning er den vigtigste, mest tidskrævede og mest udfordrende. Det handler om at skabe empatisk kontakt mellem parterne og nedbryde fjendebilleder. Når dette arbejde er gjort grundigt, går løsningsdelen ofte let og smertefrit. Som Marshall Rosenberg, grundlæggeren af empatisk kommunikation udtrykker det:

“Enhver konflikt kan løses på under 20 minutter fra det øjeblik parterne er i stand til at udtrykke hinandens behov.”  

Fase 3: Her går vi til løsningsdelen. Hvilke konkrete handlinger kan sættes i værk, så begge parters uopfyldte behov bliver mødt? Her øver vi os i at blive ved med at genere ideer – i samarbejde med parterne selv. Indtil vi har fundet en løsning, hvor ingen af parterne føler sig overset eller tilsidesat.

Hvis den første del af arbejdet er gjort godt, viser det sig altid, at der er flere konkrete handlinger, som vil kunne imødekomme begge parters behov (win-win). Især når vi taler om konfliktløsning mellem børn, bidrager børnene oftest selv med en række kreative handleforslag, som vil kunne imødekomme alles behov og ønsker. Det samme gælder voksne – her tager det blot ofte lidt længere tid at nedbryde fjendebilleder og lukke op for kreativiteten 🙂

Kun ved at vælge ægte win-win løsninger betragtes konflikten som løst. Dette er en vigtig pointe, da kompromisser og lappe-løsninger, hvor én af parterne føler sig overset eller tilsidesat, altid vil skabe en pay-back-effekt, som i sig selv vil være grobund for endnu en konflikt eller konflikt-spiral.

Ægte win-win-løsninger derimod vil sprede positive ringe i vandet og vokse sig større til win-win-win-win-løsninger hvor både de 2 stridende parter, resten af gruppen (f.eks. personalegruppen) og den store helhed (f.eks. hele institutionen) vil drage fordel af den konstruktive løsning på konflikten.

 

OBS:

Hvor lange de enkelte faser er, afhænger af, hvor langt et kursus eller kursusforløb, du bestiller. Det kan være alt fra en forholdvis hurtig gennemgang af de 3 faser på et fyraftensmøde til et kursusforløb over 3-4 gange eller mere.

 

Hvordan er arbejdsformen i et kursus i konfliktløsning?

Kurset vil forme sig som en vekselvirkning mellem:

 • oplæg om, hvordan vi forstår og løser konflikter med empati og anerkendelse
 • dialog i det fælles forum
 • gruppeøvelser, hvor deltagerne prøver de præsenterede redskaber af på konkrete konflikt-situationer fra deres dagligdag.

 

Det praktiske vedr. kursus i konfliktløsning

Det optimale er, at vi mødes 3-4 gange med ca. 1 måneds mellemrum. Det kan være hele kursusdage á 6 timer eller fyraftensmøder á 3-4 timer. Mange vælger en model hvor vi skyder forløbet i gang med en hel kursusdag og laver opfølgning på fyraftensmøder i tiden efter.

Det vigtigste er dog, at det passer ind i jeres behov og ønsker, så vi vil altid aftale det konkrete forløb i hvert enkelt tilfælde.

Det er selvfølgelig også en mulighed, at flere personalegrupper går sammen i et kursusforløb. Ved meget store grupper vil jeg foreslå, at vi inddrager en ekstra underviser, så vi har mulighed for at komme rundt i grupperne, når der arbejdes med øvelser m.m.

 

Er et kursus i konfliktløsning noget for jer?

KONTAKT MIG så vi kan tage en uforpligtende snak om mulighederne

 

Eller læs mere her:

Konflikthåndtering med Empatisk Kommunikation

Blog-indlæg: Sådan praktiserer du empatisk konfliktmediering

Foredrag om konflikthåndtering HER