Eller er den venlige indre stemme holdt op med at guide dig, fordi du ikke lytter og anerkender den? Og dermed heller ikke er i stand til at anerkende andre?

Vi har alle fået en unik gave, da vi blev født ind i denne verden. Vores indre GPS. Det fantastiske navigations-system, som guider os igennem livet og som er designet til at sørge for at vi trives og har det godt – og kan hjælpe andre med at trives og ha det godt.

Det er et meget enkelt system. Dog kan det, som alt andet der kommer i kontakt med den mentale måde at være i verden på, som den vestlige livsform mest af alt benytter sig af, blive yderst kompliceret. Så kan vi ha brug for nul-stille systemet, så at sige. Back to basic.

Og det betaler sig at bruge lidt tid på at komme back to basic, og forbinde dig med dit indre GPS-system igen. Det system, som du var så naturligt forbundet med som barn – indtil du fik det aflært. For ikke alene gør det livet mere enkelt og tilføjer mere trivsel og glæde til din tilværelse – det forbedrer også relationerne til dem omkring dig.

For når du igen bliver god til at hvile sundt og naturligt i dig selv og har en sund og naturlig kontakt til din indre GPS, så vil du helt automatisk udvise anerkendelse og empati – til både dig selv og dem omkring dig.

På den baggrund vil det sikkert ikke overraske, at genoprettelsen af kontakten til den indre GPS er en hovedhjørnesten i anerkendende kommunikation – med empatien som vejviser, som er titlen på min bog fra januar 2019 og desuden kerneydelsen i alt hvad jeg tilbyder omkring kommunikations-træning.

Den måde at forstå anerkendelse og anerkendende kommunikation på hviler på den sandhed, at du ikke kan give noget til andre, som du ikke kan give dig selv. Ikke på en ægte og dybfølt måde, i hvert fald. Og at det, du udstråler, er en vigtig del af din kommunikation og har stor betydning for, hvor anerkendende du opleves af andre.

Udstråler du ro og balance som et resultat af, at du anerkender dig selv og har en god kontakt til dine følelser og behov (din indre GPS) – og dermed skaber tryghed omkring dig? Eller udsender du dobbeltbudskaber, hvor du siger et og udstråler noget andet, fordi du ikke har god kontakt til dine følelser og behov – og dermed skaber utryghed og forvirring omkring dig?

Lad os se på, hvad den indre GPS egentlig består af, inden du svarer 😊

 

Den indre GPS = dine følelser og behov

Hvordan fungerer den indre GPS? Hvad består den af? Og hvordan bruger du den – både i dit liv og i din egen kommunikation, men også i din måde at møde andre på?

Din indre GPS består af dine følelser og dine behov. Forstået på den måde, at dine følelser er damen med stemmen, der hele tiden guider dig, mens opfyldelsen af dine behov er ruten og destinationen.

Lad mig forklare, hvordan det hænger sammen.

Hele livet igennem – eller vi kan også bare sige hele dagen eller ugen igennem – fyldes du af forskellige følelsesmæssige tilstande.

Når det, du oplever, er godt for dig – og dine behov altså er opfyldt – så sender GPS-damen i form af dine følelser behagelige signaler til dig. Glæde, tilfredshed, ro, balance, velvære. Det er det, jeg i GPS-sprog kalder: du er på marguerit-ruten, det er godt for dig, du får dine behov opfyldt, fortsæt endelig ad samme rute.

Når det du oplever, derimod ikke er godt for dig – og dine behov altså ikke er opfyldt – så sender GPS-damen i form af dine følelser ubehagelige signaler til dig. Frustration, irritation, vrede, træthed, udmattelse. På GPS-sprog kan vi sige: det er ikke en god rute for dig, du kommer ikke hen til destinationen (=opfyldelse af dine behov=trivsel), beregn ny rute eller lav en u-vending.

Helt enkelt og ligetil. Hvor svært kan det være?

Jo, det er faktisk svært for rigtig mange af os. Det er ganske få, der bevarer den sunde og naturlige kontakt til dette unikke og fantastiske system, som vi fik i fødselsgave.

Det, der gør det svært, er den tidligere nævnte mentale tilgang til alting, som vi er opfostret med her i vores del af verden. Det betyder, at vi begynder at betvivle de signaler, som vores indre GPS sender til os.

Er det ikke godt for mig, det her forhold? Jo, det kan da ikke passe, det er nok bare mig, hvis jeg ændrer indstilling så går det hele nok meget bedre.

Eller:

Skal jeg virkelig forlade dette gode, velbetalte job med 6 ugers ferie, god pension og hvad har vi? Nej, det kan ikke passe, at det er det, min indre GPS fortæller mig, der er jo så mange fordele ved det her job.

På den måde betvivler vi de signaler, der kommer til os indefra. Og mister dermed kontakten til vores indre guidning. Ryger op i hovedet og følger fornuftens stemme og bortforklarer og rationaliserer os ud af situationer, hvor vi ikke trives.

 

Anerkendelse og/eller underkendelse

Ovenstående er et eksempel på, at vi ikke anerkender os selv og det fine og unikke navigations-system, som vores egne følelser og behov i virkeligheden er. Men at vi derimod underkender os selv og vores følelser og behov og viser, at vi/de ikke er betydningsfulde. Ikke i forhold til de fornuftsbaserede og samfunds-bestemte normer, som vi i stedet bruge til at navigere efter.

Og så kommer vi tilbage til det, jeg var inde på i starten:

Hvis jeg ikke anerkender mig selv og min egen indre stemme – og møder mine egne følelser og behov med empati – hvordan skulle jeg så på en ægte og autentisk måde kunne anerkende andre og deres indre stemme – og møde deres følelser og behov med empati?

Det kan ikke lade sig gøre. Ikke ifølge min erfaring og bedste overbevisning.

Derfor er selv-empatien og genoprettelsen af kontakten til vores egen indre GPS en meget vigtig del af den form for anerkendende kommunikation, som jeg praktiserer og står for. Og når undertitlen på min bog er: med empatien som vejviser – så gælder det altså både empatien med mig selv og empatien med andre. Fordi den ene er en forudsætning for den anden.

Det er måske der, min tilgang til anerkendende kommunikation adskiller sig mest fra de gængse og der, den bibringer mest nyt til forståelsen af anerkendende kommunikation.

Det kan du læse meget mere om i bogen.

Du kan naturligvis også rekvirere kurser og/eller foredrag om anerkendende kommunikation.

Og endelig kan du tage et kig på mine spritnye VIDEO-kurser, som du kan tage sammen med dine kolleger eller andre, som du har lyst til at snakke anerkendende kommunikation med.