Empatisk og Anerkendende Kommunikation i pædagogisk arbejde

Hvorfor et kursus i Empatisk og Anerkendende Kommunikation i pædagogisk arbejde?

Empatisk og Anerkendende Kommunikation er med til at forbedre relationerne mellem pædagog-bruger og mellem lærer-elev. Pædagogen/læreren bliver bedre til at fremstå som en tydelig og troværdig rollemodel og bedre til at sætte grænser på en anerkendende måde. Ud fra dette ståsted får man mere overskud til at rumme og anerkende brugeren/eleven på en ægte og troværdig måde.

Det pædagogiske felt er i disse år præget af:

 • et utal af diagnoser af elever/brugere, som bliver kategoriseret på mange forskellige måder, når deres adfærd ikke er umiddelbart forståelig og acceptabel.
 • ”brandslukning” og hård konsekvenspædagogik over for de ”utilpassede” elever/brugere.
 • udmattede pædagoger/lærere som oplever for meget uro og alt for mange problemstillinger at forholde sig til på én gang.

Det menneskesyn, som den empatiske kommunikations- og samværsform bygger på, tager udgangspunkt i:

 • at alle mennesker – børn som voksne – har et stort ønske om at være i god og kærlig kontakt med deres medmennesker
 • at megen uforståelig og uacceptabel adfærd bunder i uopfyldte behov om ægte nærvær og kontakt
 • at adfærden ofte ændrer sig, hvis vi forsøger at forbinde os med disse uopfyldte behov ved at erstatte diagnose/analyse med empati
 • at mennesker, som har det svært, opløser deres forsvar og begynder at samarbejde, når de mærker ægte interesse fra andre mennesker

 

Hvad er indholdet i kurset?

Når en personalegruppe går i gang med et kursus/kursusforløb i at implementere Empatisk og Anerkendende Kommunikation i pædagogisk arbejde, vil vi arbejde med:

 • at det pædagogiske personale træner sig i at sætte grænser og sige fra på en personlig og konkret måde gennem ægte jeg-budskaber. Herigennem bliver det muligt at udøve både konsekvenspædagogik og grænsesætning uden at eleven/brugeren får bestyrket opfattelsen af, at ”der er noget galt med mig”. Vi viser tydeligt, hvem vi er og hvor vores grænser går, samtidig med at vi viser, at vi anerkender eleven/brugeren som menneske, selv om vi ikke kan acceptere adfærden.
 • at give ægte empati til elever og brugere, så de oplever, at der er voksne, der både kan rumme dem og samtidig er reelt interesseret i, hvem de er, hvordan de har det og hvad de har brug for. I denne del arbejder vi specifikt med empatisk lytning, som går ud på at lytte bagom en uhensigtsmæssig adfærd for at identificere de behov og ønsker, som er den reelle årsag til adfærden.
 • når vi er blevet klarere på de behov og ønsker, som er på spil i eleven/brugeren, vil vi sammen søge efter handlinger og løsninger, som kan imødekomme disse behov og ønsker. Selv om det ikke altid er muligt, vil eleven/brugeren have en oplevelse af at blive set, hørt og mødt, hvilket i sig selv kan opløse den uhensigtsmæssige adfærd.

Et kursusforløb i Empatisk og Anerkendende Kommunikation i det pædagogiske arbejde vil altid tage udgangspunkt i de konkrete problemstillinger, som deltagerne oplever i deres dagligdag. Det kan desuden indeholde perspektiver som forældresamarbejde og konflikthåndtering.

Læs evt mere om, hvordan jeg arbejder med Empatisk og Anerkendende Kommunikation i forhold til pædagogisk arbejde i mine artikler:

 

Hvordan forløber kurset?

Kurset vil forme sig som en vekselvirkning mellem:

 • oplæg om Empatisk og Anerkendende Kommunikation. Hvad er det og hvordan gør vi?
 • dialog i det fælles forum
 • gruppeøvelser, hvor deltagerne arbejder med de præsenterede kommunikations-redskaber i forhold til konkrete situationer fra deres dagligdag.

 

Praktisk

Hvis kurset virkelig skal gøre en forskel i det daglige samarbejde, er det optimalt at vi mødes 3-4 gange med ca. 1 måneds mellemrum. Det kan være hele kursusdage á 6 timer eller fyraftensmøder á 3-4 timer. Mange vælger en model hvor vi skyder kurset i gang med en hel kursusdag og laver opfølgning på fyraftensmøder de efterfølgende 3-4 måneder.

Det vigtigste er dog, at det passer ind i jeres behov og ønsker, så vi vil altid aftale det konkrete forløb i hvert enkelt tilfælde.

Det er selvfølgelig også muligt at lave en enkeltstående kursusdag, hvis det er det, I foretrækker. Ligesom det er muligt, at flere personalegrupper går sammen i et kursusforløb.

Ved meget store grupper vil jeg foreslå, at vi inddrager en ekstra underviser, så vi har mulighed for at komme rundt i grupperne, når der arbejdes med øvelser m.m.

Kontakt mig så vi kan finde ud af om et kursus i Empatisk og Anerkendende Kommunikation i pædagogisk arbejde er noget for jer

 

Kursussted

Som hovedregel kommer jeg ud til jeres arbejdsplads og afholder kursus, foredrag og coaching/konfliktløsning.

Hvis I ønsker det, er det også muligt at vi mødes på mit kursussted i Mejlby, ca. 15 km nord for Hobro. Se evt. mere om dette kursussted her