Generelt om kurser

Kurser i anerkendende kommunikation

Når jeg afholder kurser for personalegrupper, foregår den endelige planlægning og fastsættelse af indhold altid i tæt samarbejde med de involverede parter. De konkrete kursusbeskrivelser, du finder herunder er nogle af de mest populære og efterspurgte, men kurserne kan sagtens tage andre drejninger, alt efter hvilke behov og problematikker der er på spil i den pågældende personalegruppe.

 

Praktisk

Hvis et kursus i at ændre de kommunikative mønstre i en personalegruppe virkelig skal gøre en forskel i dagligdagen, er det optimalt, at vi mødes 3-4 gange med ca. 1 måneds mellemrum.

Det kan være hele kursusdage á 6 timer eller fyraftensmøder á 3-4 timer. Mange vælger en model hvor vi skyder kurset i gang med en hel kursusdag og laver opfølgning på fyraftensmøder de efterfølgende 4-6 måneder.

Det vigtigste er dog, at det passer ind i jeres behov og ønsker, så vi vil altid aftale det konkrete forløb i hvert enkelt tilfælde.

Det er selvfølgelig også muligt at lave en enkeltstående kursusdag, hvis det er det, I foretrækker. Ligesom det er muligt at flere personalegrupper går sammen i et kursusforløb. Ved meget store grupper vil jeg foreslå, at vi inddrager en ekstra underviser, så vi har mulighed for at komme rundt i grupperne, når der arbejdes med øvelser m.m.

 

Kursussted

Som hovedregel kommer jeg ud til jeres arbejdsplads og afholder kursus, foredrag og coaching/konfliktløsning. Men vi kan selvfølgelig også aftale andre løsninger.

 

Kursusindhold

For at give dig et indblik i mulighederne, kan du her finde beskrivelse af 3 af de mest populære kurser i Anerkendende Kommunikation. Men som nævnt ovenfor, så vil det konkrete indhold altid fastsættes i tæt samarbejde med dig og din personalegruppe, så vi sikrer os, at vi rammer jeres behov og ønsker på bedst mulig måde.

De 3 principper i Anerkendende Kommunikation

Den svære samtale med forældre og pårørende

Løs konflikter med empati – skab win-win-win-win

 

Men allervigtigst er det jo, at det kursus, I bestiller, passer til jeres behov, så:

Kontakt mig så vi kan tage en snak om, hvilken type kursus eller foredrag du og dine kolleger og/eller jeres forældregruppe vil få mest ud af.

 

Yderligere inspiration

På min blog kan du finde indlæg, der omhandler forskellige aspekter af anerkendende kommunikation.

Hvis du vil have “hele pakken”, der kommer rundt om stort set det hele, så er min bog Anerkendende Kommunikation – med empatien som vejviser det bedste bud. Den er primært skrevet til personalegrupper inden for det pædagogiske og sundhedsfaglige område, men alle mennesker vil kunne få et positivt udbytte af beskrivelsen af de 3 principper i anerkendende kommunikation og deres anvendelse i praksis, som er omdrejningspiunktet for bogen.

Anerkendende Kommunikation – med empatien som vejviser udkommer januar 2019 på forlaget Frydenlund.